روز مهندس گرامی داشته شد.

kkk
به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری:
بمناسبت 5 اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه جشن با شکوهی با حضور مهندسین ادارات ، اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان فیروزکوه و پرسنل شهرداری و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر در سالن آفرینش برگزار گردید.در این مراسم آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه ضمن عرض خیرمقدم و تبریک روز مهندس ،هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر در برگزاری این مراسم را درتحقق سیاستهای شهروند محوری و برنامه محوری شهرداری و شورای اسلامی شهر و استفاده از نقطه نظرات عموم شهروندان در تصمیم گیری در امورات شهری برشمرده و در ادامه خواستار دقت هرچه بیشتر ناظرین ساختمانی در امر طراحی و نظارت و عدم کلیشه برداری در طراحی ها و توجه به معماری اسلامی و نمادهای شهری،رعایت دقیق استانداردها و ضوابط مقررات ساختمانی و همچنین اطلاع رسانی مالکین در بکارگیری عوامل اجرایی ساختمانی و مطلع نمودن مالکین ،عدم ارتکاب به تخلفات ساختمانی و عواقب ناشی از آن اشاره نمودند.در ادامه آقای مهندس سراج ریاست شورای اسلامی شهر هم بنمایندگی سایر اعضاء شورای اسلامی شهر مطالبی را بیان داشته و خواهان انجام وظیفه حسب ضوابط و مقررات مربوطه ،تعامل مناسب با شهرداری و شورای اسلامی شهر و همچنین خواهان عضویت در اتاق فکر شهرداری در انعکاس پیشنهادات و نقطه نظرات شدند.اجرای موسیقی سنتی و اهداء لوح و تندیس از جمله سایر برنامه های این مراسم بود.
hhh

'''

;;

اخبار قبلی
اخبار بعدی
(( بودجه 1393 شهرداری تصویب شد ))
فهرست