روزهای سرنوشت ساز معبر 18 متری !

معبر 18 متری که بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های چندین سال اخیر شهرستان بوده است با درایت و تدبیر تیم مدیریت شهری دوره چهارم و ممارست شخص شهردار سبب شده است تا امروز گام های ارزشمندی برای افتتاح و بازگشایی این معبر برداشته شود .

این پروژه که یکی از مهمترین پروژه های شهری است که مسائد فرهنگ ترافیکی شهرستان بوده که با کاستن حجم فاحشی از بار ترافیک شهر نوید روزهای خوش برای سکنه محترم فیروزکوه را می دهد .

مبدأ ورودی این پروژه از میدان راه آهن و ساختمان بهداشت و درمان فیروزکوه بوده و با طی نمودن مسیری چند کیلومتری از جنب گاراژ آهنگر در میدان سپاه خارج می شود .

با افتتاح ای معبر و اختصاص مسیری مشخص برای تردد خودروها « رفت یا برگشت » علاوه بر افزایش فضای مناسب برای پارک خودروها در سطح شهر به طور ملموسی از بار ترافیکی شهر کاسته می شود .

از نکات برجسته این پروژه تملک عراضی و ساختمان های خصوصی و دولتی بدون طرح دعاوی در مراجع قضایی و قیمت گذاری مناسب و معقول از جانب شهرداری برای تملک موارد فوق بوده است .

رایزنی های مهندس پرج شهردار فیروزکوه و تیم شهرداری با مسئولین شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه با حضور کریمی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و مهدی فخراور عضو شورای اسلامی شهر خروجی های مناسبی در جهت تسهیل در روند عمرانی این پروژه داشته است .

 

 

(( شهرداری فیروزکوه نهاد خدمات ، نماد توسعه ))

اخبار قبلی
دلنوشته مهندس پرج شهردار فیروزکوه به مناسبت روز شهرساز
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه به مناسبت 20 آبان روز علم در خدمت توسعه
فهرست