رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط همکاران سازمان حمل و نقل

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط همکاران سازمان حمل و نقل به روایت تصویر :

 

اخبار قبلی
(( فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار ))
اخبار بعدی
واگذاری اقدامات اولیه شهرسازی به دفاتر پیشخوان در فیروزکوه
فهرست