راهیابی مهندس رحماندوست در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان فیروزکوه

جلسه ای که با حضور آقای رهگذر معاونت محترم اداره کل روابط عمومی استانداری تهران،جناب آقای طاهری فرماندار محترم و مسئولین روابط عمومی ادارات سطح شهرستان در تاریخ 95/5/5 در محل فرمانداری برگزار شد آقای مهندس محمدصادق رحماندوست مشاور شهردار و مسئول حراست شهرداری با کسب 30رأی به هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان راه یافته است. همچنین آقای خلیل ارجمندی از آموزش و پرورش با 37 رأی،خانم پارسافر ازمحیط زیست با 25رأی و هاشم زاده از شبکه بهداشت و درمان با 23رأی و اسکندری از اتاق اصناف با 21 رأی بعنوان سایر اعضاء راه یافته به هئیت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان فیروزکوه می باشند.

اخبار قبلی
تصویب و ابلاغ تفریغ بودجه سال 1394 شهرداری و شورای اسلامی
اخبار بعدی
تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در شهرداری فیروزکوه
فهرست