دیدار شورای شهر فیروزکوه با شورای شهر تهران

به نقل از روابط عمومی شهرداری :

اعضای محترم شورای اسلامی شهر فیروزکوه با اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران دیدار نمودند. این دیدار برابر هماهنگی قبلی در روزسه شنبه مورخ 94/6/17 با حضور اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است.
آقای مهندس نیما سراج ریاست شورای اسلامی شهر فیروزکوه در این خصوص بیان داشتند این نشست و دیدار با هدف آشنایی با نحوه مدیریت و اداره جلسات شورای کلانشهرها و همچنین مصوبات کمیسیون ها و تبادل نظر پیرامون شرح وظایف شوراها و برسی موانع و مشکلات موجود در مدیریت شهری و موضوعات مرتبط صورت گرفته که در ادامه ایشان اظهار امیدواری نمودند اینگونه نشستها با اعضاء شوراهای اسلامی شهر ها در جهت ارتقاء سطح فعالیت و همچنین تصمیم گیری در مرتفع نمودن مشکلات و موانع پیش روی مدیریت شهری مفید و موثر بر شمرده و اعلام داشته اند بدین منظوردرصددیم تا اینگونه ارتباطات که در جهت بحث و تبادل نظر با سایر شوراهای اسلامی شهر در دستور کار شورای اسلامی شهر فیروزکوه بوده با شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ و یا نزدیک به همتراز فیروزکوه تداوم یابد.

اخبار قبلی
برنامه های مدیریت بحران شهرداری تشریح شد.
اخبار بعدی
پیام تسلیت شهردار فیروزکوه بمناسبت حادثه منا
فهرست