دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه محترم فیروزکوه

مهندس پرچ پس ازاخذ حکم شهرداری ازدست استاندارتهران به اتفاق اعضای شورای شهر فیروز کوه باحجت الاسلام والمسلمین ˈعبدالعلی استیریˈ امام جمعه شهرستان فیروزکوه دیداروگفتگو کردند.

این دیدار که دردفترامام جمعه و بااقامه نمازمغرب وعشاءبه امامت امام جمعه محترم آغاز شد ابتدا مهندس نیماسراج رییس شورای شهرفیروزکوزکوه ضمن تبریک اعیاد غدیر گزارشی از عملکرددوماهه ارایه کرد وافزود تلاش میکنیم ازتمام توان خوددرکنار شهردار محترم نسبت به رفع کاستی های شهر استفاده نماییم .

سپس شهردارمحتر م مهندس پرچ هم ضمن تشکرازامام جمعه محترم ابرازامیدواری کردکه باتعامل وتفاهم باتمام مسؤلین واهالی شهرنسبت به آبادانی شهرقدمهای مؤثری برداشته شود.

درادامه حجت الاسلام والمسلمین استیری امام جمعه شهرستان فیروزکوه ضمن اهمیت مشورت دراسلام وسیره ائمه افزود:مشورت وکارجمعی خصوصاًدرمسائل فکری وبرنامه ریزی خیر وبرکت وترقی وپیشرفت جامعه رابه دنبال خواهد داشت.

ایشان اخلاص ،انگیزه الهی،توجه به کارهای مهم واساسی واصلی،توجه به کارهای زیربنایی وپرهیزازروزمرگی را رمزموفقیت اعضاء شورای شهر وشهرداربرشمردند وافزودند:سعی کنید درتصمیمات ومصوبات بامطالعه دقیق وکارشناسی ازآزمون وخطا که خودآفتی است برای شما،پرهیزکنید

درپایان هم امام جمعه محترم یک جلد نهج البلاغه به تمام اعضاءوشهردار اهداءنمودند.

اخبار قبلی
شعار «مرگ بر آمریکا» را در روز 13 آبان با قدرت سر خواهیم داد
اخبار بعدی
“مرگ بر آمریکا” این بار پرشورتر از گذشته در فیروزکوه
فهرست