دیدار رئیس اداره ورزش وجوانان و روئسای هیأتهای ورزشی شهرستان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

جلسه یادشده در روز سه شنبه مورخ 30 آبانماه در دفتر شورای اسلامی شهرفیروزکوه برگزار گردید . آقای شادمهر رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ابتدا ضمن تبریک به انتخاب اعضای شورا و همچنین انتخاب و ابقاء مجددمهندس پرج بعنوان شهردار به اختصار به گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان وهمچنین میزان اعتبارات تخصیصی و فعالیتهای ورزشی پرداخته و در ادامه مسئولین هیات های ورزشی هرکدام نسبت به ارایه گزارش عملکرد هییت خودپرداخته اند . آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه هم ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین به بیان گوشه ای از مساعدتهای مالی و اقدامات و خدمات صورت گرفته توسط شهرداری درطول 4سال گذشته پرداخته و ابراز امیدواری نمودند با ارتباط بیشتر رئیس اداره ورزش وجوانان و همچنین هیاتها باشهرداری و شورای شهر شاهدتعالی ورزش شهر باشیم . در ادامه رئیس و اعضای شورای شهر هم هربک ضمن خیرمقدم به میهمانان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته اند .

اخبار قبلی
حضور بسیجیان پایگاه بسیج شهید چمران شهرداری در مرقد مطهر امام(ره)
اخبار بعدی
اقدام حوزه خدمات شهری در جمع آوری و رفع سد معبر سطح شهر
فهرست