در روز مهندس از مهندسین شهرداری تجلیل شد

آقای دکتر پرج شهردار با اهداء شاخه گل و لوح تقدیر از مهندسین شاغل در دوایر مختلف شهرداری بمناسبت روز مهندس تجلیل نمودند.
شهردار فیروزکوه امانتداری ، تعهد وبکارگیری از دانش وتوان و تخصص فنی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و تعدیل خطا و آزمون در کاهش هزینه ها و مدیریت ریسک در امورات محوله را از مهندسین شاغل در شهرداری خواستار و رعایت موارد فوق را درجهت تعالی سازمان تاکید داشته اند .

 

اخبار قبلی
روز مهندس مبارک باد
اخبار بعدی
ابلاغ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ توسط استاندار
فهرست