خریداری68% سهام شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه توسط شهرداری

به نقل از روابط عمومی :

آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی بیان داشتند که از دهه 1360 شهرداری فیروزکوه 16% و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه 0/02درصد – شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 35/98 درصد – شرکت کارگزاری بانک کشاورزی 16 درصد – شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر 16درصد و شهرک صنعتی ایران هم 16% بعنوان سهام داران شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه بوده که اخیراً بجز شهرک صنعتی ایران سایر سهامداران مبادرت به فروش سهام خود نموده که به پیگیریهای بعمل آمده و با هدف سامان دادن به وضیت شهرک صنعتی ، ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال زایی و منبع پایدار و مستمر درآمدی برای شهر و شهرداری با حمایت و نظر مساعد اعضای محترم شورای اسلامی شهر وسایر مسئولین ، شهرداری فیروزکوه موفق به خریداری 68% از سهام شهرک صنعتی از شرکتهای یاد شده نموده و در حال حاضر 84% از سهام شهرک صنعتی متعلق به شهر و شهرداری فیروزکوه می باشد.ایشان همچنین در خصوص نحوه پرداخت مبلغ خرید سهام اظهار داشتند با هماهنگی و توافق بعمل آمده شهرداری کل 68% از سهام را جمعاً با ارزش 5.269.000.000 ریال معادل پانصد و بیست و شش میلیون و نهصد هزار تومان که از این میزان مبلغ 2.107.600.000 ریال را نقداً پرداخت و مابقی مانده مبلغ را بعد از یکسال به فروشندگان سهام پرداخت نماید.آقای مهندس جعفر پرج ابراز امیدواری کرد که علیرغم مشکلات شدید درآمدی و مالی موجو در شهرداری ، با این اقدام با بهره گیری از تجربیات و نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان طرحهای مناسبی را جهت فعالیت شهرک صنعتی اجرا نموده تا چرخه فعالیت صنایع مستقر در شهرک صنعتی به چرخش درآید و فرصت خوبی را برای اشتغال جوانان منطقه فراهم نمود.ایشان در پایان از عموم صاحب نظران درخواست نمودن تا نسبت به ارائه طرح و پیشنهادات خود اقدام و شهرداری و شورای اسلامی شهر را در جهت تعالی بخشیدن به وضعیت شهرک صنعتی یاری رسانند.

اخبار قبلی
انتصابات
اخبار بعدی
پنجمین جلسه شورای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری فیروزکوه برگزار گردید.
فهرست