جهت سهولت در دسترسی شهروندان معبر۳۰متری شهرک کوهسار به جاده نام آور اجرا خواهد شد

آقای مهندس جعفر پرج درگفتگویی بیان داشتند معبر۳۰متری ارتباطی شهرک کوهسار به جاده نام آور اجرا خواهد شد.
ایشان اظهار نمودند برابر طرح تفضیلی معبر۳۰متری پیش بینی شده که فاز نخست بازگشایی معبر یادشده درسنوات گذشته اجرا و ادامه این طرح در روزهای آتی ادامه و تکمیل خواهدشد . آقای پرج بیان داشتند درحال حاضر این پروژه از ابتدای خیابان شهید فامیلی منشعب از میدان امام خمینی( ره ) شروع و از مقابل ساختمان دانشگاه پیام نور و شماره ۲ دانشگاه آزاد عبور و به میدان احداثی جنب سالن ورزشی شهرک ولیعصر مشرف به جاده نام آور ختم میگردد که هدف عمده این طرح سهولت دسترسی شهروندان در دسترسی به شهرکهای مسکونی کوهسار و ولیعصر عنوان شد . آقای شهردار همچنین اظهارنمودند در گذشته شهر فاقد هرگونه مسیرهای ارتباطی مناسب بوده که خوشبختانه درسنوات اخیر با اجرای طرح معبر ۱۸متری ، طرح معبر مهارت جنب آموزش فنی وحرفه ای و طرح ۳۰متری یادشده شهرداری توانسته توسعه معابر را در دستور کارخود قرار داده که دربرخی ایام پر ترافیک شاهد تردد خودروهای شهروندان و برخی مسافرین رهگذر از این معابر بعنوان معبر جایگزین میباشیم .

اخبار قبلی
شروع عملیات زیرسازی وآسفالت انتهای خیابان شهید فامیلی توسط شهرداری در روزهای آتی
اخبار بعدی
جایگاه عرضه سوخت بمنظور رفاه شهروندان و مسافرین احداث خواهد شد
فهرست