جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸ برگزار شد

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
پیرو مصوبات ستاد تسهیلات سفر شهرستان و درپی صدورحکم ریاست کمیته هماهنگی امور شهرداریها توسط فرماندار و رئیس ستاد برای آقای دکترپرج شهردار فیروزکوه جلسه مربوطه پیر وهماهنگی قبلی صبح شنبه  ۱۱اسفندماه باحضور اعضاء کمیته و مدیران ادارات خدماتی و بانکها در سالن جلسات با ریاست شهردار برگزار شد .دراین جلسه ضمن ارزیابی عملکرد ستاد در سنوات گذشته مقرر شد رسماً ستاد در ۲۵اسفند همزمان بابرنامه انجمن نمایش که برای اولین سال میزبانی جشنواره تئاترخیابانی را برعهده دارند رسماً شروع بکار نماید . آمادگی ادارات وتهیه و ارسال لیست کشیک نوروزی ، عدم حفاری غیرضروری سطح شهرتوسط ارادات حفار،نظافت و رنگ آمیزی ولکه گیری اسفالت وبرپایی سفره هفت سین توسط شهرداری وساماندهی سایبانهای تاکسی وبرگزاری جلسه باتاکسیرانان توسط سازمان حمل و نقل ، ارائه خدمات بانکی وخودپردازها توسط بانکها و استقرار کانکس ادارات مربوطه از۲۳اسفند در محل مدنظر وتهیه نقشه مراکزخدماتی و رفاهی و درمانی و…..ازجمله مصوبات جلسه یادشده بوده .

 

اخبار قبلی
مادتین 13 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
اخبار بعدی
15 اسفند روز درختکاری گرامی باد
فهرست