جلسه احداث تقاطع همسطح برگزار گردید.

DSC05172

به نقل از روابط عمومی شهرداری:
در پی درخواستهای مکرر شهروندان و حتی مسافرین رهگذر و همچنین ادارات خدماتی و امدادرسان و مراکز بهداشتی و اورژانس مبنی بر رفع مشکل فقدان بریدگی در محل مناسب ،شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه را بر آن داشته تا در راستای رسیدگی به نیازهای عمومی شهروندان و جهت رفع مشکل مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور اقدام که مهندسین مشاور سام طرح طبرستان بعنوان مشاور طرح نسبت به انجام مطالعه وارائه طرح اقدام نموده که بدینمنظور جلسه ای در روز پنج شنبه مورخ 92/10/26 با حضور فرماندار و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ،فرماندهی پلیس راه شرق استان ،مسئول اداره راه و شهرسازی ،مسئول راهنمایی رانندگی در محل فرمانداری برگزار که در این جلسه مشاور نسبت به ارائه طرحهای پیشنهادی خود اقدام که پس از بحث وتبادل نظر اعضاء جلسه موافقت نمودند تا مشاور نسبت به جمع آوری طرح احداث میدان در محل تقاطع همسطح اقدام تا بر این اساس جهت تصویب نهایی طرح یاد شده پیگیری لازم توسط فرمانداری و شهرداری از طریق شورای هماهنگی ترافیک شهر های استان بعمل آید.

اخبار قبلی
برگزاری جلسه ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر شهرستان
اخبار بعدی
برگزاری جشن انقلاب توسط شهرداری فیروزکوه
فهرست