جلسه آموزشی ارتقاء امنیت برگزار گردید.

DSC00459
DSC00458
صبح روز دوشنبه مورخ 93/9/10 کارشناسان اجتماعی نیروی انتظامی فیروزکوه در جمع پرسنل خدمات شهری حضور و جلسه آموزشی ارتقاء امنیت برگزار گردید.حضور رکارگران خدمات شهری در جای جای شهر، اطلاع رسانی موارد مشکوک به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و ساعات کاری این قشر که از اوایل صبح آغاز و معمولاً تا نیمه های شب ادامه دارد، مواردی بود که کارشناسان اجتماعی پلیس آنها را بسیار با ارزش تلقی کردند و گفتند: نقش این عوامل و مشخصه ها در افزایش ضریب امنیت جامعه کتمان ناپذیر است.این کارشناسان همچنین با اشاره به اینکه تولید امنیت یک فرایند جمعی است و تمام تلاش پلیس بر این است که تمامی مردم و نهادهای اجتماعی در رسیدن به این هدف مهم دخالت مستقیم داشته باشند، نقش کارگران شهرداری را در این راستا بسیار مهم ارزیابی کردند.

اخبار قبلی
تجلیل از خدمات شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه توسط استانداری محترم تهران
اخبار بعدی
نشست کاری و تعامل فیمابین شهرداری و شهرک صنعتی علی دره فیروزکوه
فهرست