جایگاه عرضه سوخت بمنظور رفاه شهروندان و مسافرین احداث خواهد شد

بنقل از روابط عمومی شهرداری : خانم مهندس باطبی دبیر شورای سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری در گفتگویی بیان داشتند جایگاه عرضه سوخت (بنزین _گازوئیل) بصورت مشارکتی توسط شهرداری و بخش خصوصی احداث خواهدشد . ایشان اظهار داشتند برابر مصوبات شورای سرمایه گذاری و همچنین تصویب ، توسط شورای اسلامی شهر موافقت شد آورده شهرداری زمین با مجوزات و آورده بخش خصوصی اعتبارات و سرمایه نقدی جهت احداث ابنیه و تجهیز امکانات و ملزومات جایگاه باشد . وی هدف از اقدام شهرداری رادرجهت رفاه حال شهروندان ومسافرین رهگذرمحور فیروزکوه وایجادمنبع درآمدی برای شهرداری و فراهم نمودن چندین فرصت شغلی برشمردند .

اخبار قبلی
جهت سهولت در دسترسی شهروندان معبر۳۰متری شهرک کوهسار به جاده نام آور اجرا خواهد شد
اخبار بعدی
اطلاعیه پیش فروش قبر
فهرست