توجه ویژه شهرداری به فضای سبز بلوار سطح شهر

خانم مهندس باطبی مسئول فضای سبز شهرداری فیروزکوه در این زمینه بیان داشتند باتوجه به مشکلات عدم پویایی و سرسبزی فضای سبز سطح شهر و بویژه بلوارها واحدفضای سبز را برآن داشته تا بر اساس سیاستهای شهردار محترم نسبت به بررسی علل و راهکارهای آن بپردازد که برهمین مبناء با انجام تحقیقات و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان مربوطه عامل اصلی عدم سرسبزی و پویایی فضای سبز را میتوان بوجود بادهای غالب در منطقه،شدت تبخیر و تعرق ، عدم تطابق برخی از گونه های گیاهی بکار رفته با شرایط جوی منطقه و نامناسب بودن خاک بستر فضای سبز از نظرساختار و بافت آن و همچنین استفاده از نمک در فصل زمستان جهت برف روبی و جلوگیری از یخ زدگی سطح آسفالت معابر و سپس پاشش آب با ترد دخودروها بروی خاک فضای سبز که تخریب بافت خاک را دربر دارد و نحوه آبیاری و…اشاره نمود . ایشان در ادامه بیان داشتند شبکه آبیاری تحت فشار درسطح بلوار اصلی محور۴۵متری اجراء و درفصل کاری سال آتی صددرصد پروژه تکمیل و راه اندازی خواهد شد و اما درخصوص خاک هم اصلاح خاک موجود در دستور کار این واحد بوده که پس از برداشت خاک سطح الاض بضخامت ۱۰تا۱۵سانتی مترنسبت به تقویت خاک اقدام خواهدشد . خانم مهندس باطبی ابراز امیدواری کردن انشاا..شاهدفضای سبز مناسب درسطح شهر بوده و از عموم شهروندان و کسبه ها خواهان همکاری و مشارکت در حفظ و نگهداری گل و فضای سبز شده اند .

 

 

 

اخبار قبلی
شروع بکار رسمی دبیرخانه علمی همایش توسعه پایدار شهرفیروزکوه درهفته پژوهش
اخبار بعدی
برگزاری جام فجر توسط شهرداری
فهرست