تفاهم نام همکاری فیمابین شهرداری و اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه

نظر به فرا رسیدن تعطیلات تابستان94 و ضرورت برنامه ریزی جهت پرنمودن اوقات فاغت برای عموم شهروندان ، جلسه ای بدین منظور در تاریخ 94/3/20 در محل شهرداری برگزار که پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح زیر مورد توافق و تفاهم امضاء کنندگان ذیل رسیده است:

1- بمنظور استفاده بهینه از زمین چمن مصنوعی موجود در سطح شهر ، موافقت گردید شهرداری نسبت به بازسازی و آماده سازی فضاهای یاد شده اقدام نماید.

2- جهت تشویق شهروندان و ترویج فرهنگ ورزش همگانی موافقت گردید شهرداری بعد از ماه مبارک رمضان شهرداری و شورای اسلامی شهر با مشارکت اداره ورزش و امور جوانان نسبت به برگزاری « همایش پیاده روی خانوادگی » با حضور عموم شهروندان برنامه ریزی و اقدام نماید.

3- موافقت گردید شهرداری نسبت به ساخت تعداد 10 عدد دروازه فوتبال کوچک و توزیع آن به نمایندگان ورزشی محلات سطح شهر اقدام تا جوانان و نوجوانان از آن استفاده نمایند.

4- در راستای فراهم نمودن امکانات ورزشی مناسب سطح شهر موافقت شد شهرداری تعدادی لوازم ورزشی خریداری و در سطح پارکها و فضای شهری نصب تا عموم از این امکانات استفاده نمایند.

اخبار قبلی
تفاهم نامه فیمابین شهرداری وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
آغاز پروژه میدان همسطح امیری فیروزکوهی
فهرست