تفاهم نامه فیمابین شهرداری وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر فیروزکوه

نظر به فرا رسیدن تعطیلات تابستان94 و ضرورت برنامه ریزی جهت پرنمودن اوقات فاغت و همچنین آموزش و آشنایی کودکان ونوجوانان به موضوعات مرتبط با« حقوق و زندگی شهری » در تاریخ94/3/20در دفترکار شهردار برگزار که پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح زیرمورد تفاهم و توافق امضاء کنندگان ذیل قرار گرفته است:

1-در راستای آشنایی کودکان و نوجوانان موافقت گردید کانون پرورش فکری فیروزکوه با هماهنگی شهرداری نسبت به تدوین و تهیه جدول دوره های آموزشی با موضوعات :آتش نشانی ، فضای سبز و ترافیک شهری و … اقدام نمایند.

2- موافقت گردید کانون پرورش فکری با مشارکت شهرداری نسبت به برگزاری مسابقه نقاشی با موضوعات : زمین پاک – جنگل و فضای سبز ، ترافیک و … و همچنین برپایی بازارچه خرید با هدف کمک به کودکان سرطانی اقدام نماید.

3- مقرر گردید مدیر کانون پروش فکری ظرف 10 روز آینده نسبت به تهیه و ارائه طرح بهمراه برآورد ریالی و جدول زمانبندی برنامه ها را به شهرداری ارائه تا متعاقباً هماهنگی لازم بعمل آید.

4- جهت فراهم نمودن فضای شور و نشاط برای کودکان و نوجوانان شرکت کننده در طرح های مدنظر موافقت شد شهرداری نسبت به در اختیار نهادن تعدادی وسایل بازی آنم بصورت امانی به کانون پرورش فکری در حد مقدورات همکاری نماید.

اخبار قبلی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)
اخبار بعدی
تفاهم نام همکاری فیمابین شهرداری و اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه
فهرست