تصویب و ابلاغ تفریغ بودجه سال 1394 شهرداری و شورای اسلامی

به نقل از روابط عمومی :
خانم سنگسری مسئول امور مالی شهرداری در گفتگویی در خصوص عملکرد بودجه ای سال 1394 شهرداری و شورای اسلامی شهر بیان داشته اند که به استناد ماده 67 از قانون شهرداریها تفریغ بودجه شهرداری با مبلغ 138.512.335.547 ریال طی نامه ای در موعد مقرر تقدیم شورای اسلامی شهر گردید که بلافاصله پس از وصول تفریغ بودجه رسیدگی به ردیف سرفصل برنامه های تفریغ بودجه در دستور کار شورای محترم قرار گرفته و جهت بررسی دقیق و کارشناسانه به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورای شهر ارجاع و بیش از 4جلسه رسمی مشترک با حضور مسئولین دوایر شهرداری بویژه خدمات شهری ، فضای سبز و عمران و شهردار محترم برگزار و در برخی از ردیفها و سرفصلها نیازمند ارائه توضیحات بیشتری بوده که توسط مسئولین واحدها توضیحات و مستندات قانونی ارائه که در نهایت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نسبت به تصویب تفریغ بودجه شهرداری بمبلغ 138.512.335.547 ریال در جلسه شماره309 مورخ28/4/95 اقدام و مراتب رسماً جهت اقدامات بعدی به شهرداری ابلاغ گردید.خانم سنگسری در ادامه اظهار داشتند بودجه اولیه مصوب شهرداری در ابتدای سال مبلغ115.200.000.000 ریال بوده که بحول قوه الهی و تدبیر شهردار محترم و همراهی و همکاری شهروندان محترم تا پایان سال مالی شهرداریها مبلغ123.200.305.030ریال بعنوان درآمد شهرداری برابر کدهای ابلاغی محقق که از این میزان54درصد عمرانی و 46درصد هم بعنوان جاری و اداری بوده،ایشان همچنین اظهار داشتند بودجه شورای اسلامی شهر که حسب مقررات توسط شهرداری تأمین می گردد در سال گذشته مبلغ 1.384.000.000ریال بوده که در سرفصل های مربوطه با مسئولیت ریاست خزانه دار شورای اسلامی شهر هزینه و همزمان با بررسی تفریغ بودجه شهرداری تصویب و ابلاغ گردد.

اخبار قبلی
آقای عباس شجاع دونده فیروزکوهی بار دیگر افتخار آفرید.
اخبار بعدی
راهیابی مهندس رحماندوست در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان فیروزکوه
فهرست