تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در شهرداری فیروزکوه

بمنظور تحقق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات استانداری و فرمانداری محترم کارگروه اقتصاد مقاومتی با مسئولیت شهردار محترم و عضویت مسئولین دوایر شهرداری تشکیل و اولین جلسه بصورت مشترک با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر برگزار و سیاستهای کلی به همکاران محترم ابلاغ و مقرر شد جلسات حداقل ماهی یکبار در محل شهرداری برگزار و مسئولین واحدها نسبت به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای خویش در جلسه یاد شده بپردازند.

اخبار قبلی
راهیابی مهندس رحماندوست در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان فیروزکوه
اخبار بعدی
برگزاری مراسم رونمایی از پیراهن تیم فوتبال آفاق با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر
فهرست