تشکیل جلسه مدیریت بحران فیروزکوه

بنقل از روابط عمومی:
پیرو دستورالعمل ابلاغی وزیرمحترم کشور ورئیس سازمان مدیریت بحران کشور جلسه مدیریت بحران شهرفیروزکوه با ریاست مهندس پرج و نمایندگان ادارات و مسئولین دوایر شهرداری در۱۹ آذرماه برگزار شد . دراین جلسه آقای مهندس پرج شهردار و رئیس مدیریت بحران فیروزکوه ضمن عرض خیرمقدم به اهداف تشکیل مدیریت بحران در شهرها برابر دستورالعمل ابلاغی پرداخته که پس ازبیان نقطه نظرات اعضاءاصلی حاضر درجلسه موارد بشرح زیر مصوب گردید :
_ موافقت شد آقای حسین شجاع معاون خدمات شهری بعنوان دبیر اول و محرابیان مسئول آتش نشانی شهرداری بعنوان دبیردوم
– مقررشد روئسای ادارات آب ، برق ، گاز ، تلفن ، راهداری ، اورژانش و هلال احمر و راهور وپلیس راه ، آموزش پرورش بعنوان اعضاء ستادتوسط مدیرستاد احکام صادر و درجلسه بعدی حضور یابند .
_ نظربه فرارسیدن فصل سرما حوزه خدمات شهری آمادگی کامل و ستادبرف روبی بمثل سنوات گذشته آمادگی لازم را داشته باشند
_ مقررشد دبیر نسبت به تشکیل ماهانه جلسات برنامه ریزی نمایند
_ دبیرنسبت به پیگیری سند سوله مدیریت بحران و پروژه پارک بحران ازطریق مدیریت بحران استانداری پیگیری و نتیجه را درجلسه بعدی گزارش دهند
ضمناً سرکارخانم کیانی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر ، آقای نوایی نماینده دادگستری ، آقای قاسم زاده نماینده فرمانداری ، شجاع معاون خدمات شهری و محرابیان رئیس آتش نشانی شهرداری و ابوذرپازوکی مسئول جامعه ایمن شهرداری بعنوان اعضاء اصلی مدیریت بحران فیروزکوه میباشند .

اخبار قبلی
وعده تامین و تخصیص قیر مورد نیاز آسفالت محور ۴۵ متری فیروزکوه در دیدار مهندس میرزایی نماینده محترم با مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی
اخبار بعدی
هفته فرهنگی فیروزکوه
فهرست