تشکیل جلسه شورای سرمایه گذاری

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
نخستین جلسه شورای سرمایه گذاری درسال۱۳۹۸ درهشتمین روز از فروردین برگزار گردید . آقای میرزایی نماینده محترم شهرستان درمجلس شورای اسلامی ، جمارانی فرماندار ، شهردار و مسئولین دوایر شهرداری ، شورای اسلامی شهر و متقاضی سرمایه گذاری دراین جلسه حضور داشتند.
نحوه و چگونگی سرمایه گذاری زمان اجرا و آورده طرفین ازجمله موارد مطروح درجلسه بود که مقرر گردید ظرف یکماه آتی کمیته کارشناسی متشکل از سرمایه گذار و اعضای شورای سرمایه گذاری شهرداری تشکیل و موارد جزا و آیتم به آیتم بررسی گزارش مدون تهیه و درجلسه بعد جهت تصویب نهایی ارائه گردد .

 

اخبار قبلی
تسلیت
اخبار بعدی
12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
فهرست