تشریح گزارش عملکرد 6 ماهه مالی (درآمد- هزینه) شهرداری مربوط به سال 1397

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :

 

آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی نسبت به بیان و تشریح عملکرد 6 ماهه مالی شهرداری اقدام نمودند . ایشان اظهار داشتند بودجه سالجاری شهرداری معادل 156.700.000.000 ریال بوده که در 6 ماهه نخست مبلغ 52.957.949.957  ریال برابر کدهای درآمدی وصول و برابر سر فصل های مربوطه هزینه گردید.

ایشان همچنین در ادامه بیان داشتند که میزان 6 ماهه درآمد وصولی در مقایسه با سال گذشته  57.106.306.381 ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته بمیزان 23.810.665.900 ریال کاهش درآمد در سالجاری مشاهده و در مقایسه با روند طبیعی بودجه سال جاری بمیزان 4.148.356.424 ریال با کاهش میزان وصولی بودجه مواجه بوده که عمده دلیل آن کاهش بودجه مربوط به کاهش درخواست مجوزات و ساخت و ساز در سطح شهر برشمردند.

آقای مهندس پرج همچنین بیان نمودند از میزان 52.957.949.957 ریال وصولی مبلغ 30.031.401.518 ریال تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بوده و مابقی درآمدها برابر کدهای مربوطه از شهروندان وصول گردیده و از این مبلغ درآمد وصولی که در سه آیتم شامل هزینه اداری بمبلغ 10.039.856.132 ریال، هزینه خدمات شهری بمبلغ 32.432.125.648 ریال و هزینه عمرانی بمبلغ 5.499.477.638 ریال هزینه گردیده است.

آقای پرج اظهار داشتند که با عنایت به آیین نامه مالی شهرداریها و گزارش عملکرد 6 ماهه شهرداری در موعد مقرر تقدیم شورای شهر گردید و شوراها با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نسبت به بررسی و تصویب گزارش اقدام نموده اند .

اخبار قبلی
ولادت حضرت زینب و روز پرستار
اخبار بعدی
آگهی مزایده عمومی
فهرست