تشریح عملکرد سازمان حمل و نقل شهرداری توسط رئیس سازمان


آقای مهندس مهدی باطبی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری در گفتگویی نسبت به تشریح اقدامات و عملکرد سازمان به مناسبت بازگشایی مدارس بشرح زیر پرداختند :

  • برگزاری جلسه کارگروه ماده 8 برای هماهنگی سرویس مدارس سال تحصیلی 98-99 بتعداد 5 جلسه
  • صدور مجوز سرویس مدارس پس از طی تشریفات اداری 2 مورد
  • انجام استعلام و صدور پروانه فعالیت 33 مورد
  • ساماندهی سامانه سپند مختص سرویس مدارس
  • انجام مکاتبه و پیگیری از آموزش و پرورش جهت تعامل بیشتر مدیران مدارس و والدین دانش آموزان جهت تحقق اهداف سازمان در ساماندهی و نظارت دقیق بر سرویس مدارس

آقای مهندس همچنین بیان داشتند حسب تاکیدات شهردار محترم و هماهنگی پلیس راهور و واحد عمران و خدمات شهری شهرداری لکه گیری و آسفالت سطح شهر و بخصوص معابر منتهی به مدارس و خریداری و نصب علائم ترافیکی و خط کشی عابر در محدوده مدارس قبل از بازگشایی مدارس و همچنین گشت مستمر و مشترک با پلیس راهور جهت نظارت بر عملکرد تاکسی های شهری و سرویس مدارس ازجمله برنامه های مدنظر سازمان خواهد بود و از فعالیت سرویسهای بدون مجوز فعالیت جلوگیری و برابر مقررات اعمال قانون خواهد شد .

اخبار قبلی
قدردانی ساکنین مجتمع مسکونی پارس از دکتر پرج شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
لالا علی اصغرم
فهرست