تشریح اقدامات عمرانی 9 ماهه شهرداری

به نقل از روابط عمومی شهرداری :
آقای مهندس بابکی مسئول امور فنی و عمرانی شهرداری در گفتگویی بیان داشتند برابر سرفصل عمرانی مندرج در بودجه سالجاری بالغ بر 90% از پروژه ها اجرا و به اتمام و ما بقی پروژه ها در دست اجرا خواهد بود. ایشان در ادامه اظهار داشتند امید است با فراهم شدن شرایط جوی صد درصد اعتبارات تخصیص یافته اجرایی گردد. آقای مهندس بابکی اقدام عمرانی سال جاری را در مقایسه با اقدامات عمرانی سنوات گذشته شهرداری بی نظیر دانسته و ابراز امیدواری کرد با همکاری و مشارکت شهروندان در سال آتی شاهد شکوفایی بهتر طرحهای عمرانی شهرداری در سطح شهر باشیم.
qqq

اخبار قبلی
(( اطـلاعیـه ))
اخبار بعدی
حضور موفق شهرداری فیروزکوه در نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل کیش
فهرست