تخفیف ویژه عوارضات شهرداری بمناسبت ۴۰سالگی انقلاب اسلامی

مودیان محترم میتوانند جهت برخورداری ازتخفیفات تا ۲۵بهمن ماه به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند .

اخبار قبلی
جشن بزرگ انقلاب
اخبار بعدی
تشریح برنامه های شهرداری فیروزکوه در دهه فجر
فهرست