تجلیل رئیس شورای عالی استانها از جناب آقای درویشی

تجلیل رئیس شورای عالی استانها ازجناب آقای درویشی عضو محترم شورای اسلامی شهر فیروزکوه و استان تهران

 

اخبار قبلی
گردهمایی حجاب و عفاف
اخبار بعدی
بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی سطح شهر
فهرست