بودجه 71820219000 ریالی شهرداری در سال 1393

آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در سالجاری بیان داشتند بودجه امسال در موعد قرارداد طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر تقدیم که خوشبختانه با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر بودجه 93 با مبلغ 71820219000 ریال مصوب وتوسط شورای اسلامی شهر ابلاغ گردید که از این مبلغ 59 درصد سهم عمرانی و 41 درصد هم سهم جاری می باشد که عمده طرح و پروژه های عمرانی شامل : تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ،تعریض و بازگشایی معابر ،جدول گذاری ،زیر سازی آسفالت و دیوار حائل سنگی و توسعه و اجرای طرحهای فضای سبز احداث پارکهای محلی ،ساماندهی میادین ،اجرای پیاده روسازی ومچنین اجرای طرحهای گردشگری در سطح شهر جمعا اعتباری بمبلغ 42200000000 ریال در نظر گرفته شد.ایشان همچنین اشاره داشتند برابر موافقت نامه های مبادله شده با معاونت محترم برنامه ریزی استانداری برای 5 پروژه شامل روکش آسفالت و لکه گیری آسفالت ،توسعه فضای سبز،کانال دیوار سنگی و ادامه عملیات سوله مدیریت بحران جمعا بمبلغ 824 میلیون تومان به این شهرداری تخصیص یافته که بمنظور جذب و انعقاد قرداد پیمانکاری تشریفات قانونی توسط شهرداری بعمل آمده که امید است بزودی شاهد شروع عملیات اجرایی در سطح شهر باشیم.

اخبار قبلی
کشتارگاه شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
دیدار نمایندگان کمیسیون بانوان ادارات شهرستان با امام جمعه
فهرست