(( بودجه 1393 شهرداری تصویب شد ))

به نقل از روابط عمومی شهرداری :
بودجه سال 1393 شهرداری با مبلغ پیشنهادی 71.820.219.000 ریال توسط شورای محترم اسلامی شهر فیروزکوه تصویب شد.
آقای مهندس پرج شهردار محترم فیروزکوه در این زمینه بیان داشت بودجه سال آینده با در نظر گرفتن میزان درآمد محقق شده در سال جاری و همچنین پیش بینی میزان درآمدهای قابل وصول در سال جدید رقم بودجه 71.820.219.000 ریال پیشنهاد گردید که از این میزان حدود 40% بعنوان هزینه جاری و حدود 60% بعنوان هزینه های عمرانی در نظر گرفته شد که اولویت اصلی درسرفصل عمرانی شامل اجرای پروژه های مربوط به توسعه معابر شهری ( تملک ، تعریض معابر ) بهبود عبور و مرور شهری ( زیرسازی و آسفالت و پیاده روسازی معابر ) و بهبود محیط شهری ( طرحهای توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و کاشت و حفاظت درختان در معابر ) ایجاد تأسیسات حفاظتی ( جدولگذاری و اجرای دیوار حائل سنگی ) و اجرای طرح های گردشگری در سطح شهر و همچنین پیگیری ادامه طرح ها و پروژه های نیمه تمام ودر دست اقدام شهرداری ، نظیر پروژه مجتمع تجاری و اداری ، سوله چندمنظوره شهرداری و …اشاره نمودند.
ایشان در این خصوص بیان داشتند شهرداری متأسفانه از سنوات گذشته بدهی های سنگین به سازمان ها و پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی داشته که عملاً شهرداری و شورای اسلامی شهر را در اجرای برخی از طرح و برنامه با مشکل جدی روبرو نموده که با برنامه ریزی بعمل آمده بحمدالله دیون و بدهی های شهرداری تدریجی در حال پرداخت می باشد.
آقای مهندس پرج در ادامه اعلام داشته که برابر آئین نامه مالی شهرداری ها بودجه شهرداری در موعد مقرر طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر تقدیم و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر هم با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی مشترک با حضور اینجانب و همکاران شهرداری نسبت به تصویب بودجه 1393 اقدام نموده اند.

اخبار قبلی
روز مهندس گرامی داشته شد.
اخبار بعدی
(( تعرفه عوارضات محلی 1393 تصویب و ابلاغ گردید ))
فهرست