برگزاری نخستین جشنواره نمایشی کهن دیار فیروزکوه

نخستین جشنواره هنرهای نمایشی و آیین های سنتی بنام کهن دیار فیروزکوه با مسئولیت انجمن نمایش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با میزبانی شهرستان فیروزکوه برگزارخواهد شد . این جشنواره از ۲۵تا ۲۹اسفندماه و با حضور دهها گروه های هنری و نمایشی از سطح کشور برگزار خواهد شد . امید است شهرستان بتواند از این امکان و فرصت درجهت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شهر و شهرستان وتوانمندیهای موجود بخصوص معرفی مراکز واماکن زیارتی تفریحی و گردشگری ، کشاورزی و صنعت و بخصوص بروز استعداد و خلاقیتهای نمایشی و هنری کارنامه ای درخشان ازخود برجا گذاشته تا نسبت به ثبت دائمی دبیرخانه و برگزاری همه ساله این جشنواره در شهرستان با موافقت مسئولین وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اقدام تا انشاا..بامشارکت حداکثری عموم مسئولین و شهروندان شاهد برپایی باشکوه جشنواره و همچنین تعالی روزافزون کهن شهر فیروزکوه در سطح ملی باشیم .

اخبار قبلی
برگزاری نخستین جشنواره نمایشی کهن دیار فیروزکوه
اخبار بعدی
جمعی از شهروندان فیروزکوه در آستانه سال جدید و سالروز شهادت شهید باکری و روز شهردار از اقدامات دکتر جعفر پرج ، شهردار فیروزکوه تشکر و اقدامات مناسب وی در راستای اعمال مدیریت شهری را به فال نیک گرفتند .
فهرست