برگزاری مزایده توسط شهرداری

شهرداری برابرمجوزابلاغی شورای اسلامی شهر و آیین نامه مالی شهرداریها قصدفروش و واگذاری تعدادی ازقطعات زمین و… رابرابرآگهی ذیل دارد . لذا متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتربه امورمالی شهرداری مراجعه نمایند.

اخبار قبلی
بارش سنگین وبی نظیر برف درفیروزکوه
اخبار بعدی
معرفی سرپرست جدیدحوزه خدمات شهری ومشاورشهرداردرامورایثارگران
فهرست