برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار فیروزکوه

در پی احکام صادره آقای مهندس جعفر پرج بعنوان شهردار فیروزکوه ،توسط آقای مهندس هاشمی

استاندار محترم تهرانانتخاب گردید.در روز چهارشنبه مورخ 92/08/08 با حضور آقای مهندس ثنایی

موحد مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداریو جمعی از مسئولین ،خانواده های معظم شاهد

و ایثارگر ،معتمدین و بازاریان و اعضاء شوراهای اسلامی دوره های گذشته شهرفیروزکوه و همچنین

جمعی از اصحاب رسانه در سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برگزار گردید.در این

مراسمپس از تلاوت چند از کلام اللهمجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ،آقای مهندس نیما سراج

ریاست محترم شورای اسلامی شهرضمن عرض خیر مقدم به بیانگوشه ای از اقدامات صورت گرفته

توسط شورای اسلامی شهر در طول 1.5 ماه گذشته و چگونگی انتخابو گزینش شهردار مطالبیرا بیان

داشته و فرمودند که آقای مهندس پرج از بین بالغ بر 25 گزینه شهردار با در نظر گرفتن جمعی شرایط

بعنوانشهردار فیروزکوهانتخاب و با این انتخاب از استقبال بالای مردمی هم برخوردار گردیدند.

اخبار قبلی
بزرگداشت سیدالشعرای ادب پارسی، استاد امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
شعار «مرگ بر آمریکا» را در روز 13 آبان با قدرت سر خواهیم داد
فهرست