برگزاری زیارت عاشورا در ساختمان شهرداری

در روز سه شنبه مصادف با اولین روز ماه محرم  دعای پر فضیلت زیارت عاشورا با حضور کارکنان شهرداری در ساختمان اداری شهرداری فیروزکوه برگزار گردید.

این مراسم معنوی با بیان مطالبی در مورد ویژگی های ماه محرم و لزوم توجه به آئین عزاداری در مدیریت شهری و فضا سازی شهر توسط شهردار فیروزکوه همراه بود . مهندس پرچ با اشاره به نقش عاشورا در باور های شیعه آرزوی مقبول بودن عزاداری ها را در این ماه از خداوند طلب نمود.

اخبار قبلی
“مرگ بر آمریکا” این بار پرشورتر از گذشته در فیروزکوه
اخبار بعدی
جلسه شورای نامگذاری خیابان ها و میادین شهر فیروزکوه
فهرست