برگزاری جلسه کارشناسی ساماندهی حریم و بستر رودخانه سطح شهر با حضور کارشناسان آب منطقه ای استان

مشکل شهروندان مرتفع خواهدشد :
آقای جعفرپرج شهردار فیروزکوه درخصوص نتایج برگزاری جلسه با کارشناسان ارشد امور آب منطقه ای استان عنوان نمودند با عنایت به ابلاغ طرح تفصیلی شهر متأسفانه برخی از اراضی شهروندان در حریم رودخانه قرار گرفته و در پاسخ استعلامات امور آب بامشکل جدی مواجه بوده و این مهم اعتراض مالکین را دربر داشته که باهماهنگی استانداری و اداره کل راه وشهرسازی و آب منطقه ای مقرر شد مشاور نسبت به تهیه طرح نسبت به تعدیل حریم مربوطه با مدنظر قرار دادن مجوزات صادره درسنوات گذشته و از سویی نکات فنی وحقوقی از موضوع دفاع نماید که مقرر شد ظرف ۲ ماه آتی مشاور نواقص طرح را برطرف و مجدداً درجلسه کارشناسی مطرح گردد . آقای پرج هدف بعدی ازتهیه طرح را ساماندهی و تعیین تکلیف رودخانه و انهار سطح شهر و هدایت و جمع آوری آبهای سطحی اشاره نمودند .

اخبار قبلی
اطلاعیه پیش فروش قبر
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدير خم
فهرست