برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل شرکت پسماند با حضور شهرداران و بخشداران فیروزکوه و ارجمند و مدیر محیط زیست شهرستان

برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل شرکت پسماندباحضورشهرداران وبخشداران فیروزکوه وارجمندومدیرمحیط زیست شهرستان

اخبار قبلی
پیام شهردار فیروزکوه بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج)
اخبار بعدی
تعیین تکلیف شهربازی شهرداری در روزهای آتی
فهرست