برگزاری آخرین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر فیروزکوه باحضور شهردار و پرسنل شهرداری

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : آخرین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز دوشنبه مورخ 30مرداد در دفتر شورا و باحضور شهردار و پرسنل و مسئولین دوایر شهرداری برگزار گردید . ابتدا آقای مهندس سراج رئیس و سایر اعضای محترم شورا از تمامی زحمات و خدمات تمامی پرسنل اداری وخدماتی و همچنین شخص آقای مهندس پرج بعنوان شهردار تقدیر و تشکر نموده و در ادامه این نشست هم شهردار و مسئولین دو ایر از همراهی و همکاری صادقانه اعضای شورا تقدیر و تشکر مودند .

اخبار قبلی
نشست مطبوعاتی شهردار و شورای اسلامی شهر
اخبار بعدی
برگزاری مراسم تحلیف شوراهای اسلامی شهر و روستا ی شهرستان فیروزکوه
فهرست