برپایی همایش پیاده روی درفیروزکوه

بمناسبت بزرگداشت هفته حجاب و عفاف با همکاری ادارات و مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر همایش پیاده روی درروز۴شنبه مورخ ۲۱تیرماه و باحضور بانوان برگزار و شرکت کنندگان از مقابل امامزاده اسماعیل (ع) تاگلزار شهداء شهر فیروزکوه طی مسیر نمودند و در ادامه از بانوان ادارات و به قید قرعه بین شرکت کنندگان هدایایی اهداء و از نامبردگان تجلیل گردید.

اخبار قبلی
جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه با ریاست مهندس پرج
اخبار بعدی
بازار روز جدید شهرداری افتتاح گردید
فهرست