بررسی مشکلات شهرک صنعتی علی دره با حضور شهردار

جلسه ای با حضور آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه و هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت خدماتی و مدیر شهرک صنعتی علی دره فیروزکوه در محل شهرک برگزار شد . در این نشست 2 ساعته آقایان یوزباشی و هزاوه نژاد و سایر اعضاء هئیت مدیره خواستار همکاری و تعامل هر چه بهتر و بیشتر شهرداری با مجموعه شهرک صنعتی و صاحبان صنایع مستقر در شهرک شده و در زمینه ارائه خدمات در زمینه آتش نشانی و اطفاء حریق با توجه به امکانات و تجهیزات مناسبی که وجود دارد و همچنین جمع آوری و انتقال زباله ها و انجام تبلیغات محیطی و … مطالبی مطرح که مقرر شد نسبت به درخواست بررسی لازم توسط حوزه خدمات شهری شهرداری بعمل آید.
IMG_20151130_125004

اخبار قبلی
برگزاری مانور زلزله در فیروزکوه
اخبار بعدی
اخذ گواهی های IMS توسط شهرداری فیروزکوه
فهرست