بافت های فرسوده شهری ساماندهی خواهند شد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری :
برابر پیگیری های بعمل آمده و دستورالعمل های ابلاغی اولین جلسه « بررسی بافت های فرسوده شهری فیروزکوه » برابر هماهنگی قبلی در مورخ 94/8/19 با حضور فرماندار ، ریاست اداره اطلاعات ، راه و شهرسازی و نماینده بنیاد مسکن شهرستان واعضاء شورای اسلامی شهر ، شهردار و مسئول امور شهرسازی شهرداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای مهندس باطبی مسئول امور شهرسازی شهرداری به بیان گزارش وضعیت 68 هکتار بافت های فرسوده موجود در محلات سطح شهر پرداخته و در ادامه سایر حاضرین مقرر نمودند بدلیل وجود پتانسیل موجود در زمینه واحد های در دست اجراء مسکن مهر توسط بنیاد مسکن جهت جابجایی مالکین و ساکنین در محدوده بافت قدیم و فرسوده شهرداری نسبت به انجام مطالعات دقیق تر نسبت به وضعیت تعداد خانوار و جمعیت ساکن در محدوده بافت های فرسوده اقدام و در سطح شهر بخصوص در محدوده موردنظر برای بررسی میزان مشارکت و آمادگی اهالی اطلاع رسانی و در جهت اجرایی نمودن طرح جلسات مربوطه بصورت مستمر برگزار گردد.یادرآوری می گردد برابر بخشنامه های ابلاغی ریاست کارگروه با فرماندار و دبیری کارگروه هم به شهرداری محول گردید.

اخبار قبلی
تشریح قراردادهای منعقده در 7 ماهه گذشته
اخبار بعدی
بازدید کارگروه منظر و سیمای شهری از فیروزکوه
فهرست