بازدید کارگروه منظر و سیمای شهری از فیروزکوه

DSC04722
به نقل از روابط عمومی شهرداری :

اعضاء کارگروه منظر و سیمای شهری با عضویت کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده دفترفنی استانداری تهران در روز دوشنبه مورخ 94/8/25 از سطح شهر و محلات فیروزکوه بازدید نمودند. آقای مهندس باطبی مسئول امور شهرسازی شهرداری هدف از بازدید این کارگروه را ارزیابی منظر و سیمای شهری شهرهای استان و تهیه و تدوین و ارائه ضوابط مربوطه در جهت ساماندهی منظر شهرها برشمرده و مقرر شد کارگروه مذکور با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ، فرهنگ هر شهر و سایر موارد مقررات مربوطه را تدوین و به شهرداریهای سطح استان ابلاغ نمایند. ایشان همچنین به اقدامات شهرداری فیروزکوه در طول سنوات اخیر نظیر اجرای پارک و فضای سبز در سطح شهر بویژه پارک امیری فیروزکوهی در حاشیه جاده اصلی تهران – فیروزکوه و اجرای پروژه میدان امیری فیروزکوهی ، پارک پیامبراعظم (ص) و اجرای گلدانهای صخره ای اشاره نموده اند.

اخبار قبلی
بافت های فرسوده شهری ساماندهی خواهند شد.
اخبار بعدی
بازدید کارشناسان مدیریت بحران استانداری تهران از فیروزکوه
فهرست