بازدید کارشناسان مدیریت بحران استانداری تهران از فیروزکوه

به نقل از روابط عمومی شهرداری :

آقای مهندس محرمی کارشناس اداره کل بحران استانداری و نماینده آن اداره کل درمدیریت بحران شهر فیروزکوه در معیت شهردار و آقای شجاع دبیر مدیریت بحران شهر فیروزکوه از پروژه های مرتبط با موضوع بحران نظیر: اجراء و تکمیل سوله مدیریت بحران جنب شهرداری ، اجرای پروژه های جدول گذاری و پوشش انهار سطح شهر ، اجرای دیوار حائل بروی رودخانه سطح شهر ، انبار تجهیزات و امکانات ستاد برف روبی و … بازدید و در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات مجموعه شهرداری خواستار آمادگی هرچه بهتر و بیشتر مجموعه بدلیل شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی شهر و شهرستان فیروزکوه در مقابله با بروز هرگونه حوادث طبیعی و غیرطبیعی شده اند.

اخبار قبلی
بازدید کارگروه منظر و سیمای شهری از فیروزکوه
اخبار بعدی
بازدید مشاور استاندار و هئیت همراه از شهرداری
فهرست