بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان از فیروزکوه


آقای دکتر نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و هیأت همراه از فیروزکوه بازدید نمودند . این بازدید در روز پنجشنبه سوم مرداد ماه صورت گرفته و آقای دکتر جعفر پرج شهردار ، فرماندار ، امام جمعه و رئیس شورای اسلامی شهر حضور داشتند که مشکلات مربوط به نواقص طرح تفضیلی مسکن مهر ، مشکلات سند مالکیت مالکین محله 15 خرداد و طولانی شدن پرونده های ارسالی به کارگروه ماده 5 و … توسط شهردار مطرح گردید و در ادامه از پروژه های در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی نظیر تقاطع سه راه امیریه ، تعریض و آسفالت محور سمنان به فیروزکوه و همچنین سایت مسکن مهر شهید فامیلی و دشت ناصر بازدید نمودند .

اخبار قبلی
تبریک
اخبار بعدی
شهر فیروزکوه
فهرست