بازدید شهردار و مسئولین اجرایی از سطح شهر

2014-04-12 13.24.44
در روز شنبه مورخ 93/01/23 شهردار محترم جناب آقای مهندس پرج به همراه معاونت حوزه شهرسازی و مسئولین واحدهای فنی و فضای سبز از سطح شهر بازدید نمودند.ایشان در این بازدید کلیه موانع و مشکلات موجود راجهت شروع طرح و پروژه های مدنظر در سالجاری بررسی و راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرانه فضای سبز و احداث پارکهای محلی ارائه نمودند و از همکاران خود تلاش به جد در این زمینه را خواستار و در ادامه خاطر نشان نمودند که شهروندان عزیز حق قانونی شان است که از امککانات رفاهی و تفریحی برخوردار باشند.
2014-04-12 13.10.00

اخبار قبلی
اجرای طرح ممیزی املاک سطح شهر توسط شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
کشتارگاه شهرداری فیروزکوه
فهرست