بازدید شهردار و شورای شهر از پروژه های شهرداری :


آقای دکتر جعفر پرج شهردار به همراه آقایان بنار ، درویشی و ایلکا از اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پروژه های شهرداری بازدید نمودند . در این بازدید که مسئولین واحدهای فضای سبز ، فنی و عمران و امورشهر هم حضور داشتند از برخی پروژه های در دست اقدام شهرداری نظیر ساماندهی میدان امیری فیروزکوهی ، سایت پارک بانوان ، ساماندهی فضای سبز حاشیه میدان امام علی (ع) ، پیاده رو سازی ، مجتمع تجاری خیابان پاسداران و واحدهای تجاری شهرک مخابرات و همچنین فاز اول پروژه اگوی جمع آوری آبهای سطحی شهرک کوهسار و …. بازدید نمودند . آقای پرج هدف از بازدید از پروژه ها به همراه شورای شهر و مسئولین دوایر شهرداری را شناسایی موانع و مشکلات و برنامه ریزی در رفع موانع و تسریع در ادامه و تکمیل پروژه ها برشمردند . این بازدید این بازدید پنجشنبه ششم تیرماه انجام شده که شهردار و اعضای شورای شهر از پشتکار و پیگیری مجموعه شهرداری در اجرا و ادامه طرحهای عمرانی قدردانی نمودند .

اخبار قبلی
آگهی تجدید مناقصه عمومی
اخبار بعدی
ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک
فهرست