بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از سطح محلات

آقای دکتر جعفر پرج شهردار بهمراه مسئولین دوایرفنی ، خدمات شهری و اعضای محترم شورای اسلامی شهراز محلات و پروژه های دردست اقدام بازدید نمودند . دراین بازدید۳ساعته که درروز دوشنبه ۱۷اردیبهشت صورت گرفته از پروژه مرکز تجاری اداری شهرداری ، دیوارحایل سنگی ، پارک شهرک کوهسار… پیاده روسازی بلوار۴۵متری و همچنین بام فیروزکوه و…. بازدید و درجهت تسریع در روند اجرایی افزایش کیفیت پروژه ها هماهنگی لازم صورت گرفت . آقای دکترپرج درادامه این بازدید اظهار داشتند بخاطر بارش شدید برف و سرما و یخبندان درطول فصل زمستان گذشته و درپی نمک پاشی و برف روبی شاهد تخریب سطح آسفالت معابر وجداول و همچنین از بین رفتن فضای سبز بوده و هزینه مرمت و بازسازی را افزایش داده که باتوجه به مناقصات برگزارشده و عدم استقبال پیمانکاران درمرحله اول مناقصه برابرقانون مناقصات تجدید که باشناسایی وانعقاد پیمانکاران واجدشرایط عملاً شاهد شروع پروژه های اساسی نظیر آسفالت معابر ، جدولگذاری و پیاده روسازی و… درشهرخواهیم بود .

اخبار قبلی
حلول ماه رمضان بر همه مسلمانان مبارک
اخبار بعدی
خرمشهر را خدا آزاد کرد
فهرست