بازدید شهردار فیروزکوه از پایانه خدمات شهری

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری فیروزکوه:

بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ 92/07/01 شهردار ،مهندس پرچ از پایانه خدمات شهری بازدید نمودند و در ادامه در جمع کارکنان و کارگران خدمات شهری حاضر گردیده و به بررسی  ورسیدگی مشکلات کارگران این واحد پرداختند.

اخبار بعدی
برگزاری رژه حماسی در فیروزکوه
فهرست