بازدید شهردار از پروژه های عمرانی شهرداری

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : بازدید از برخی پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری توسط آقای دکتر پرج شهردار فیروزکوه بهمراه مسئولین دوایر عمرانی و خدمات شهری صورت گرفت . این بازدید که بمدت سه ساعت بطول انجامید از پروژه کانال هدایت آبهای سطحی شهرک کوهسار ، جدولگذاری ، لایروبی رودخانه ، ساماندهی محوطه آبشار صخره ای و مرکز تجاری بازدید و در جهت تصریع در کار و اتمام پروژه هماهنگی لازم صورت گرفته است . آقای دکتر پرج درخصوص نحوه و چگونگی پروژه های در دست اقدام بیان داشتند دقت ، سرعت و کیفیت و پایین بودن هزینه های تمام شده پروژه ها میبایستی همواره مورد توجه حوزه فنی و عمرانی شهرداری قرار گرفته . ایشان در ادامه درخصوص نحوه جذب پیمانکاران اظهار داشتند متاسفانه در سالجاری عده پروژه ها در سه یا چهار مرحله مناقصه عمومی برگزار تا توانستیم پیمانکار را شناسایی و با طی تشریفات قانونی عقد قرارداد نموده که علی رقم تکرار مناقصه احدی از پیمانکار در مناقصه آسفالت شرکت ننمودند . شهردار عدم استقبال پیمانکاران را عدم تثبیت قیمت مصالح و بالا بودن مصالح و دستمزدها و شرایط نقدینگی دریافت صورت وضعیت توسط کارفرما و محدودیت در اعمال ضرایب پیشنهادی قیمت کار را علل اصلی برشمرده و بیان داشتند این مهم در تمام شهرداریها بخصوص در دهه های گذشته در شهرداری فیروزکوه دارای سابقه بوده و این عدم استقبال در سالجاری بیشتر نمود داشته . ایشان در ادامه ابراز امیدواری نمودند باتدبیر شورای محترم شهر و شهرداری مشکل یاد شده مرتفع و تمام طرح و برنامه های لحاظ شده در بودجه شهرداری محقق خواهد شد . لاذم بذکر است بنا به دستور شهردار و هماهنگی های بعمل آمده هفته ای یک روز باحضور مسئولین اجرایی شهرداری از سطح شهر و پروژه های شهرداری بازدید و هرچند هفته این بازدید با حضور اعضای محترم شورای شهر صورت می گیرد .

اخبار قبلی
برگزاری جشن عفاف و حجاب در فیروزکوه
اخبار بعدی
تبریک
فهرست