اولین نشست کاری شهردار و مسئولین دوایر شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
جلسه شورای اداری باحضور آقایان ایلکا ، بنار وخانم کیانی از اعضای شورای اسلامی شهر و آقای مهندس پرج شهردار و مسئولین دوایر و سارمانهای وابسته روز پنجشنبه مورخ ۲۳فروردین برگزارشد . در این جلسه آقای شهردار ابتدا با عرض خیرمقدم و تبریک سال جدید خدمت اعضاشورا و پرسنل شهرداری خواهان استمرار وفاق و همدلی و پشتکار درسال جدید شده و در ادامه اعضای شورا هم هرکدام عرض تبریک داشته و ازخدمات و زحمات و پشتکار شهردار و پرسنل شهرداری در تحقق مبلغ بودجه و انجام پروژه هادرسال گذشته تقدیر و تشکر نموده و خواستار تداوم همکاری و همدلی و جلب رضایت شهروندان و مراجعین به شهرداری شدند .

اخبار قبلی
گزارش اقدامات شهرداری فیروزکوه در ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز سال 1397
اخبار بعدی
انتصاب درسال جدید
فهرست