اهدای تقدیرنامه از سوی مهندس طاهری فرماندار فیروزکوه به مهندس پرج

اهدای تقدیرنامه از سوی مهندس طاهری فرماندار فیروزکوه به مهندس پرج شهردار فیروزکوه به خاطر حضور مناسب در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت

اخبار قبلی
کلاس آموزشی بهداشت شخصی و اعتیاد برای کارکنان خدمات شهر برگزار شد
اخبار بعدی
اقدام زودهنگام آتش نشانی فیروزکوه در مهار زبانه های آتش کارخانه دستمال کاغذی
فهرست