انجام تغییر و تحول بین رؤسای دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر فیروزکوه

پس ازمشخص شدن هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر اعضای شورای شهر بهمراه تعدادی از اعضای شورای دوره چهارم و شهردار در دفتر کار رسمی شورای شهر و نسبت به انجام تغییر و تحول اقدام نمودند و عملاً شورای اسلامی دوره پنجم فعالیت خودراشروع نمودند .

 

اخبار قبلی
انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر
اخبار بعدی
ابقاء آقای مهندس جعفر پرج درسمت شهردار فیروزکوه
فهرست