انتصاب درسال جدید

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
آقای مهندس پرج در احکامی جداگانه خانم شیرازی را بعنوان سرپرست فنی و عمرانی و آقای علی درویشی را بعنوان سرپرست امورشهر و قاسم اسفندیاری را بعنوان کارپرداز و مدیر آرامستانها و همچنین عبدا..رجبی را بعنوان سرپرست فضای سبز و حسین عظیمی زاده رابعنوان روابط عمومی منصوب نمودند .آقای شهردار هدف اصلی ازاین اقدام در ابتدای سالجاری را ارزیابی عملکرد بعمل آمده دوایرشهرداری توسط استانداری درسال گذشته و آشنایی همکاران به شرح وظایف واحدهای شهرداری .ایجادشور و نشاط و انگیزه و تنوع کاری و همچنین روحیه مسئولییت پذیری و جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع عنوان نمودند.
لازم بذکراست در روزهای آتی هم شاهدانتصاب و تغیر و تحول خواهیم بود .

اخبار قبلی
اولین نشست کاری شهردار و مسئولین دوایر شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر
اخبار بعدی
بررسي و شناخت شهر فیروزکوه
فهرست